Saltis cup logga

Regler

Tävlingsform 7-spelare Grundspel i serieform (4 st. lag per grupp) för 7-spelare. OBS. Inget slutspel

Tävlingsform 5-spelare: Grundspel i serieform (4 st. lag per grupp) för 5-spelare. OBS. Inget slutspel

Tävlingsregler: Saltis Cup spelas efter Stockholm Fotbollförbund regler för
S:t Eriks cupens 5- och 7-spelares spel.

Domare: Utbildade för S:t Eriks cupens 5- och 7-spelares spel

Representation: En spelare får bara representera sin förening i ett lag.

WO: Om ett lag uteblir till match, eller inte uppnår lägsta antalet spelare (6 st. för 7-spelare), vinner det närvarande laget. Lag som lämnar walk over till fler än en match utesluts och samtliga deras matcher annulleras

Antal spelare: 7-spelare: 7 + fritt antal avbytare, 5-spelare + fritt antal avbytare

Bollen: Boll med storleken 4 används för 7-spelares spel samt boll med storleken 3 används för 5-spelares spel.

Spelardräkter: Samtliga spelardräkter ska vara numrerade.

Numreringen ska finnas på ryggen av spelartröjan. Två spelare får ej ha samma nummer på tröjan under samma match.

Om matchdomaren bedömer att ena laget ska byta speldräkt på grund av likhet i färg med det andra lagets speldräkt, ska bortalaget byta. Kom ihåg att ha med era extra tröjor eller västar ut till planen i avvikande färg!

Protest: Protest ska inlämnas skriftligen till sekretariatet Saltsjöbadens IP senast 20 minuter efter berörd match. Protestavgift á 500:- ska betalas samtidigt och återfås om protesten godkännes.

Beslut fattade av tävlingsledningen träder i kraft med omedelbar verkan. Protest kan inte avse av domaren fattade domslut under match.

Åldersdispenser: Godkänd dispens från distriktsförbund för seriespel under 2018 godtas som dispens, dock maximalt 1 dispens per 7-mannalag. Sådan dispens skall lämnas till sekretariatet vid ankomst.

Om godkänd dispens från distriktsförbund saknas, kan sekretariatet ge dispens för maximalt 1 spelare/lag.

Priser:
Fairplay pris i varje åldersklass i pojk och flick

Minnesmedaljer för samtliga spelare i 7-manna turneringen
(max 13 medaljer per lag)

Minnesmedaljer för samtliga spelare i 5-manna turneringen.
(max 11 medaljer per lag).

Inför match: Alla lag ska vara omklädda och färdiga vid sin spelplan senast 5 min före matchens början.

Det är viktigt att alla lag kommer i tid och finns på plats för att undvika onödiga förseningar.

Är laget ej på plats i tid utan giltig anledning kan domaren blåsa igång matchen!

Samtliga spelare måste vara försäkrade. Samtliga spelare måste bära benskydd.

Varje lag är ansvarigt för sina egna supportrars uppträdande.

Vi tillämpar givetvis rent spel regler.

Md sif logg
Saltis Cup 2019 presenteras av Saltsjöbadens IF Fotboll
Md output fmblun  2
Nyheter via RSS
Levererat av MyClub